Aké množstvo machu potrebujem na moju veľkosť obrazu?

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame príklady približnej spotreby stabilizovaného machu na uvedených plochách pre lepšiu predstavivosť: Platí pravidlo, že čím hustejšie nalepený mach, tým hustejšia štruktúra a väčšia spotreba.