Stabilizované amaranty - Veľkosť - Zväzok (120-150g)